Uspořádání modulů a zařízení


Uspořádání modulů a zařízení

Uspořádání senzorových modulů je závislé na počtu modulů, vzdálenostech, důležitosti dat a dalších atributech. Několik variant jak uspořádat senzorové moduly, ev. jak je napojit na určený server:

1. Senzorový modul shromažďuje data a na vyzvání je uvolní.
Senzorový modul (zde v pozici serveru) musí být osloven se žádostí o uvolnění dat nějakým komunikačním zařízením (klientem).

2. Senzorový modul vyhodnocuje sejmutá data a podle svého nastavení předá zprávu.
Senzorový modul (zde v pozici klienta) osloví nějaké komunikační zařízení (server).

3. Senzorových modulů může být několik a komunikují stejným způsobem. V takovém případě každý vystupuje buď jako v bodě 1 nebo v bodě 2. Komunikační zařízení postupně oslovuje senzorové moduly nebo naopak je náhodně senzorovými moduly oslovováno.

4. Senzorové moduly mohou být uspořádány i ve stromové struktuře. Každý modul má pak svůj nadřazený modul (router), kromě nejvýše nadřazeného, který je koordinátorem celé stromové struktury. Koordinátor může vystupovat jako server nebo klient.

5. V případě několika senzorových modulů a požadavku zajistit přenos dat na server i při výpadku jednoho (nebo více) senzorových modulů, resp. routerů (viz bod 4), musí být jednotlivé moduly (senzorové i routery) zapojené v síti, v které komunikuje „každý s každým.“ Centrálním modulem je koordinátor, který opět může vystupovat jako server nebo klient.

 

 FB-f-Logo__blue_50         

 

Jak mají být předávána data v plánované aplikaci ? 

Napište nám, navrhneme nejenom uspořádání, ale i doporučíme typy jednotlivých zařízení.

 

    Vaše jméno

    Váš email

    Vaše zpráva