Referenční sestavy miteSEMO


Referenční sestavy miteSEMO

Referenční sestavy miteSEMO jsou nabízené se zdrojovými texty programů a popisy datových struktur. Pokud není dohodnuto jinak  jsou založené na senzorovém modulu miteSEMO-A, tedy modulu pro měření zrychlení.
Nabízíme dvě verze:

miteSEMO-A-MEAS zajišťuje dlouhodobý sběr dat a  jejich úschovu podle nastavení modulu miteSEMO z telefonu nebo tabletu. Naměřená  data je pak možné bezdrátově přenést. Sestava obsahuje:

senzorový modul miteSEMO-A-MEAS
• zdrojový text programu pro senzorový modul miteSEMO
• popis datových struktur a služeb senzorového modulu miteSEMO
• komunikační zařízení
• zdrojový text programu pro komunikační zařízení

miteSEMO-A-POST vyhodnocuje nastavenou událost. Vlastní nastavení modulu miteSEMO se provede bezdrátově z telefonu či tabletu. Po aktivaci události je předána tato informaci na určený server do počítačové sítě. Sestava obsahuje:

senzorový modul miteSEMO-A-POST
• zdrojový text programu pro senzorový modul miteSEMO
• popis datových struktur a služeb senzorového modulu miteSEMO
• komunikační zařízení pro přenos dat na určený server
• zdrojový text programu pro komunikační zařízení
• zdrojový text programu pro příjem a zpracování dat na server

Zdrojové kódy programů a popisy datových struktur naleznete na CD nebo USB flash disku, všechny programy jsou také nahrány v zařízeních.

 

PDF soubor ke stažení:

Popis sestav

 

 FB-f-Logo__blue_50         

 

 

Chcete realizovat Internet věcí ? Chcete stavět nad již ověřenými částmi ?

Kontaktujte nás, připravíme pro Vás referenční sestavu nebo její část podle dohodnuté specifikace.

 

    Vaše jméno

    Váš email

    Vaše zpráva